naglowek_slider

EMISJA PYŁOWA
EMISJA PYŁOWA

Filtracja Pyłowa

Filtry kieszeniowe, filtry kasetowe, maty filtracyjne, Paint STOP, filtry kartonowe labiryntowe, filtry kompaktowe, filtry HEPA

WIĘCEJ INFORMACJI...
EMISJA LZO
EMISJA LZO

Filtracja Gazowa

Filtry węglowe, węgiel aktywny, redukcja LZO, adsorbery, dopalacze. Likwidacja odorów i niepożądanych zapachów

WIĘCEJ INFORMACJI...
SERWIS
SERWIS

Usługi

Świadczymy usługi związane z wymianą wkładów filtrujących, okresowymi przeglądami systemów, oraz pełnym doradztwem technicznym.

WIĘCEJ INFORMACJI...

NASZ SERVIS

Dostarczamy komponenty na miejsce

Nasi Klienci mogą liczyć na pełną logistykę, uwzględniając dostawę wszelkich komponentów wchodzących w skład systemów filtracyjnych.

Magazynowanie i utylizacja

Odbieramy od naszych Klientów zużyte moduły filtrujące i zapewniamy ich utylizację lub magazynowanie.

Terminowa realizacja zamówień

Zapewniamy terminową realizację instalacji, w oparciu o założenia projektu.

Mało dostępne obiekty

Na etapie konsultacji możemy określić pełny plan działania dla obiektów do których istnieje ograniczona lub utrudniona dostępność.