FILTR WĘGLOWY KOMPAKTOWY

Filtr węglowy kompaktowy to filtry węglowe gdzie w zadanym wymiarze zmieściliśmy jak najwięcej węgla przy równoczesnym zachowaniu jak najmniejszego spadku ciśnienia.

Podobnie jak w serii ADS medium filtracyjnym jest formowany węgiel aktywny.

W tej serii filtrów obiera się je wg wymiaru, a czas kontaktu jest zależny od wielkości przepływu powietrza

Seria FW-Kom nie przewiduje możliwości wymiany węgla. Po nasyceniu filtr należy oddać w całości do utylizacji

Filtr węglowy kompaktowy