Filtry kieszeniowe

Filtry kieszeniowe w klasie G-3 do F-5, według klasyfikacji określonej normą PN EN 779 należą do grupy filtrów wstępnych. Przeznaczone są do stosowania w instalacjach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych o przeciętnych wymaganiach czystości lub jako wstępny stopień dla filtrów klasy F-6 do F-9.

Filtry kieszeniowe klasy F-5 do F-9 według klasyfikacji określonej normą PN EN 779 należą do grupy filtrów dokładnych. Przeznaczone są do stosowania w instalacjach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych o wysokich wymaganiach czystości powietrza lub jako filtr wstępny dla filtrów klasy H-10 do H-17.

Filtry kieszeniowe

 

 

Budowa
Filtr składa się z ramki o grubości 18 lub 25 mm wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej i kieszeni specjalnie wyprofilowanych, wykonanych z materiału filtracyjnego w postaci włókniny syntetycznej zawieszonych w ramce. Kieszenie filtracyjne charakteryzują się równomierną filtracją, niskim oporem początkowym oraz pełnym wykorzystaniem powierzchni filtracyjnej. W celu zapewnienia szczelności filtra, obrzeża kieszeni są połączone z ramką za pomocą kleju i specjalnej wkładki uszczelniającej.

Materiał
Układ włókien syntetycznych (poliestrowych, polipropylenowych lub szklanych), o budowie progresywnej zapewnia minimalny stosunek współczynnika skuteczności filtracji do oporów.

Zabudowa filtra
Filtr powinien być zabudowany w instalacji w taki sposób, aby w miejscach styku ramki z odpowiednimi płaszczyznami mocowania zachowana była szczelność. Powinien być usytuowany zgodnie z kierunkiem przepływu oznaczonym na ramce, a płaszczyzny kieszeni powinny być ustawione pionowo.

Ramki filtrów w zależności od potrzeb mogą być wykonane z tworzywa sztucznego, drewna, metalu.

 

 

UWAGA! Im większa powierzchnia filtracyjna, czyli gdy kieszeni jest więcej i są dłuższe tym dłuższa żywotność i mniejszy spadek ciśnienia. Należy też pamiętać aby kieszenie filtra się ze sobą nie stykały.