Teoria

Lotne Związki Organiczne czyli grupa związków, które w swoim składzie zawierają węgiel (C) jak na przykład:

  • benzen
  • ksylen
  • toluen
  • aceton

 

Związki trudno łapiące się na węglu aktywnym

Aceton

Związki organiczne nie łączące się z węglem aktywnym

Alkohol