WĘGIEL AKTYWNY DO POWIETRZA

Węgiel aktywny formowany stosowany jest głównie do oczyszczania powietrza, par i gazów. Węgiel ma postać „pałeczek”. Stosując węgiel aktywny formowany uzyskujemy dużo mniejsze spadki ciśnienia na nim niż stosując węgiel aktywny granulowany.

W filtrach węglowych, gdzie złoże z węglem ma grubość od kilku centymetrów a przepływy powietrza przez niego więcej niż kilka m3/h najczęściej stosowanym rozmiarem „pałeczek” jest 3 lub 4 mm. Pozwala to uzyskać niższy spadek ciśnienia na złożu węglowym, a co za tym idzie niższe koszty związane choćby z energią elektryczną wydatkowaną na wentylator.

Natomiast wszędzie tam, gdzie rozmiar filtra jest niewielki a jego skuteczność mimo to musi być wysoka (np. maski przeciwgazowe) stosuje się węgiel aktywny o granulacji 1 lub 2 mm. Taki drobny węgiel aktywny jest bardzo mocno i szczelnie ubity w złożu co wiąże się ze znacznym spadkiem ciśnienia na nim dla większych przepływów.

 

icon_pdf Karta katalogowa węgla aktywnego do oczyszczania powietrza

icon_pdf Karta bezpieczeństwa węgla aktywnego do oczyszczania powietrza