WĘGIEL AKTYWNY IMPREGNOWANY

Gdy próbujemy złapać związki nieorganiczne wtedy potrzebujemy węgiel aktywny impregnowany.

I o tym tutaj za krótki czas będzie można poczytać