Węgiel aktywny

 

Węgiel aktywny

 

 

 


Węgiel aktywny (aktywowany) jest porowatą substancją, która może zbierać i zatrzymywać związki chemiczne zwane Lotnymi Związkami Organicznymi na swojej powierzchni.
Powierzchnia węgla aktywnego jest bardzo duża (1000 m2/g) i składa się nie tylko z powierzchni zewnętrznej, którą można zobaczyć gołym okiem, lecz również dużej liczby komór, dziurek i korytarzy wewnątrz ziarna węgla, które można dostrzec przy pomocy silnych mikroskopów.
Czysty węgiel (C) poddany działaniu pary wodnej o temperaturze kilkuset stopni przeobraża się w tzw. węgiel aktywny, czyli tworzy w nim dziurki i zwiększa jego powierzchnię czynną. I dopiero taki produkt jest stosowany w filtrach węglowych.

Im węgiel jest lżejszy w stosunku do swojej objętości, tym produkt doskonalszy.
1 litr węgla aktywnego, który waży 500g będzie dużo skuteczniej filtrował niż 1 litr węgla, który waży 750g. A to dlatego, że w węglu aktywnym lżejszym jest więcej ścianek (dziurek i korytarzy) niż w węglu cięższym.

Filtracja LZO na węglu aktywnym polega na kondensacji. W wielkim powiększeniu i uproszczeniu, wygląda to jak oszroniona szklanka z zimnym napojem w słoneczny dzień 🙂 I dlatego powierzchnia ma tak wielkie znaczenie.

 

 

 

Związki Organiczne to takie związki chemiczne w których skład wchodzi węgiel. Czyli posiadają w swojej strukturze atomy węgla. Jak to zwykle bywa są od tej zasady wyjątki. Związkami organicznymi nie są (mimo posiadania C w swoim składzie) tlenek węgla i dwutlenek węgla, kwas węglowy, wodorowęglany, cyjanki, cyjanowodór.

Są również Związki Organiczne, które mimo posiadania w swoim składzie węgla C nie są przez węgiel aktywny adsorbowane. Aceton, Octan etylu i inne, których temperatura wrzenia jest niższa niż 80ºC

 

Lista większości związków organicznych (łączących się z węglem aktywnym, jak również nie) dostępna tutaj – LZO

 

 

Karta katalogowa węgla aktywnego do oczyszczania powietrza 

 

 

Karta katalogowa węgla aktywnego do oczyszczania wody