Węgiel aktywny

 

Węgiel aktywny

 

 

 


Węgiel aktywny (aktywowany) jest porowatą substancją, która może zbierać i zatrzymywać związki chemiczne zwane Lotnymi Związkami Organicznymi na swojej powierzchni.
Powierzchnia węgla aktywnego jest bardzo duża (1000 m2/g) i składa się nie tylko z powierzchni zewnętrznej, którą można zobaczyć gołym okiem, lecz również dużej liczby komór, dziurek i korytarzy wewnątrz ziarna węgla, które można dostrzec przy pomocy silnych mikroskopów.
Czysty węgiel (C) poddany działaniu pary wodnej o temperaturze kilkuset stopni przeobraża się w tzw. węgiel aktywny, czyli tworzy w nim dziurki i zwiększa jego powierzchnię czynną. I dopiero taki produkt jest stosowany w filtrach węglowych.

Im węgiel aktywny jest lżejszy w stosunku do swojej objętości, tym produkt doskonalszy.
1 litr węgla aktywnego, który waży 500g będzie dużo skuteczniej filtrował niż 1 litr węgla, który waży 750g. A to dlatego, że w węglu aktywnym lżejszym jest więcej ścianek (dziurek i korytarzy) niż w węglu cięższym.

Węgiel aktywny łączy się z LZO na zasadzie kondensacji. W wielkim powiększeniu i uproszczeniu, wygląda to jak oszroniona szklanka z zimnym napojem w słoneczny dzień 🙂 I dlatego powierzchnia ma tak wielkie znaczenie.

 

 

 

Związki Organiczne to takie związki chemiczne w których skład wchodzi węgiel. Czyli posiadają w swojej strukturze atomy węgla. Jak to zwykle bywa są od tej zasady wyjątki. Związkami organicznymi nie są (mimo posiadania C w swoim składzie) tlenek węgla i dwutlenek węgla, kwas węglowy, wodorowęglany, cyjanki, cyjanowodór.

Są również Związki Organiczne, które mimo posiadania w swoim składzie węgla C nie są przez węgiel aktywny adsorbowane. Aceton, Octan etylu i inne, których temperatura wrzenia jest niższa niż 80ºC, również jest stosunkow trudno w węglu aktywnym utrzymać

 

Lista większości niemetanowych związków organicznych (LZO), które to węgiel aktywny jest w stanie zmagazynować, zatrzymać bądź zredukować, jak również tych związków, które się z nim nie łączą.

 

LPNAZWASYNONIMYWZÓR SUMARYCZNYNUMER CASTEMPERETURA WRZENIAGĘSTOŚĆ
11,1,1-trichloroetantrichlorek etylenu, metylochloroformC2H3Cl371-55-674 °C1,32 g/cm³
21,1,2,2-tetrachloroetan1,1,2,2-czterochloroetanC2H2Cl479-34-5146,7 °C1,59 g/cm³
31,1,2-trichloroetan1,1,2-trójchloroetanC2H3Cl379-00-5114 °C1,44 g/cm³
41,1-dichloroetanchlorek etylidenuC2H4Cl275-34-357,2 °C1,2 g/cm³
51,1-dichloroetylen1,1-dichloroeten, dichlorek acetylenuC2H2Cl275-35-432 °C1,21 g/cm³
61,2,3-trichlorobenzentrichlorobenzenC6H3Cl387-61-6218-219 °C1,69 g/cm³
71,2,4-trichlorobenzenrichlorobenzenC6H3Cl3120-82-1214,4 °C1,46 g/cm³
81,3,5-trichlorobenzentrichlorobenzenC6H3Cl3108-70-3208 °C1,4528  (szacunkowo)
91,2,3-trimetylobenzenhemelitenC9H12526-73-8175 °C0,894 g/cm³
101,2-dichloroetanchlorek etylenuC2H4Cl2107-06-283,47 °C1,25 g/cm³
111,2-dichloroetylen1,2-dichloroeten, dichlorek acetylenuC2H2Cl2156-92-2 izomer cis 156-60-5 izomer trans 540-59-0 mieszanina izomerów55 °C1,28 g/cm³  – izomer cis

1,26 g/cm³  – izomer trans

121,2-dimetyloetentran-2-butenC4H8624-64-60,8  –  3,7 °C0,641 g/mL
131,4-dioksandioksanC4H8O2123-91-1101 °C1,03 g/cm³
141-metoksy-2-propanol1-metylopropan-2-olC4H10O2107-98-2120 °C920 kg/m³
152,2- dimetylobutanneoheksanC6H14590-73-849,7 °C0,6444 g/cm³
161-buten1-butylenC4H8106-98-9-6,3 °C620 kg/m³
172-butoksyetanoleter monobutylowy glikolu etylenowego, alkohol butoksyetylowy, butyloglikolC6H14O2111-76-2171 °C900 kg/m³
182-etylo-1-heksanolizooktanol, alkohol izooktylowy, 2-etyloheksan-1-olC8H18O104-76-7182 °C824 kg/m³
192-metylo-2-butanolalkohol amylowy III rz., dimetyloetylokarbinolC5H12O75-85-4102,4°C815 kg/m³
202-metylobutanol-1izopentanol, izobutylokarbinolC5H12O137-32-6128,7°C0,82 g/m³
212-metylopentanizoheksanC6H14107-83-560 °C0,653 g/cm³
222-pentanolmetylopropylokarbinol, alkohol n-amylowy II rz.C5H12O6032-29-7119,3 °C812 kg/m³
233-metylobutanol-1izopentanol, izobutylokarbinolC5H12O123-51-3130,7 °C0,81 g/cm³
243-metylobutanol-2metyloizopropylokarbinol, alkohol izoamylowy II rz.C5H12O598-75-4112°Cbd
253-metylopentanizoheksan, i-heksanC6H1496-14-063 °C0,6598 g/cm³
263-pentanoldimetylokarbinol, alkohol n-amylowy II rz.C5H12O584-02-1116,2 °C815 kg/m³
27acetofenonacetobenzen, metylofenyloketonC8H8O98-86-2202 °C1,03 g/cm³
28acetondimetyloketon, propanonC3H6O67-64-156 °C784 kg/m³
29acetonitrylcyjanek metylu, nitryl kwasu octowegoC2H3N75-05-882 °C786 kg/m³
30acetylenetynC2H274-86-2-84 °C1,1 kg/m³
31akroleinaakrylaldehyd, aldehyd akrylowy, aldehyd allilowy, propenalC3H4O107-02-853 °C0,840 g/cm³
32akrylonitrylcyjanek winylu, nitryl kwasu akrylowegoC3H3N107-13-177 °C810 kg/m³
33aldehyd octowyetanal, acetaldehydC2H4O75-07-020,2 °C788 kg/m³
34alkohol 2-chloroetylowychlorohydryna etylenowa, 2-chloroetnaolC2H5ClO107-07-3128-130°C1,20 g/cm³
35alkohol allilowypropen-2-ol-1, winylokarbinolC3H6O107-18-697 °C854 kg/m³
36alkohol benzylowyfenylometanolC7H8O100-51-6205 °C1,04 g/cm³
37alkohol dwuacetonowy4-hydroksy-4-metylo-2-pentanonC6H12O2123-42-2166 °C0,94g/cm³
38alkohol etoksyetylowy2-etoksyetanol-1C4H10O2110-80-5135,1°C0,93 g/cm³
39alkohol etylowyetanol, spirytusC2H6O64-17-578,37 °C789 kg/m³
40alkohol furfurylowy2-furylometanolC5H6O298-00-0170 °C1,13 g/cm³
41alkohol izobutylowyizobutanol, 2-metylopropanolC4H10O78-83-1108 °C802 kg/m³
42alkohol izopropylowyizopropanol 2-propanol propan-2-olC3H8O67-63-082,5 °C786 kg/m³
43alkohol metyksyetylowyeter metylowy glikolu etylenowego, 2-metoksyetanolC3H8O2109-86-4124,3 °C0,964 – 0,966 g/cm³
44alkohol n-amylowy I-rzalkohol n-pentylowy, n-butylokarbinolC5H12O71-41-0138°C0,82 g/cm³
45alkohol n-butylowyn-butanol, butan-1-olC4H10O71-36-3119˚C0,81 – 0,812 g/cm3
46alkohol n-propylowyn-propanolC3H8O71-23-897 °C803 kg/m³
47anilinaaminobenzen, fenyloaminaC6H7N62-53-3184,1 °C1,02 g/cm³
48benzenbenzenC6H671-43-280,1 °C876 kg/m³
49bezwodnik octowybezwodnik kwasu octowegoC4H6O3108-24-7139,8 °C1,08 g/cm³
50bromek etylubromoetanC2H5Br74-96-438,4 °C1,47 g/cm³
51bromek metylubromometanCH3Br74-83-93,6-4,6°C1,73 g/cm³
52bromooctan etylukwasu bromooctowego ester etylowyC4H7BrO2105-36-2158-161°C1,50 g/cm³
53butadien-1,3dwuwinyl, erytrenC4H6106-99-0-4,4– −4,5 °C0,62 g/cm³
54butanC4H10106-97-8-1 °C2,48 kg/m³
55butyloamina1-aminobutanC4H11N109-73-976 – 78 °C0.74 g/cm3
56chlorek allilu3-chloro-1-propenC3H5Cl107-05-145 °C940 kg/m³
57chlorek benzoiluchlorek kwasu benzoesowegoC7H5ClO98-88-4197,2 °C1,21 g/cm³
58chlorek benzylualfa-chlorotoluenC7H7Cl100-44-7179 °C1,1 g/cm³
59chlorek etyluchloroetanC2H5Cl75-00-312,3 °C920 kg/m³
60chlorek metylenudichlorometanCH2Cl275-09-239,6 °C1,33 g/cm³
61chlorek winyluchloroetylenC2H3Cl75-01-4-13,4 °C911 kg/m³
62chlorobenzenchlorek fenyluC6H5Cl108-90-7132 °C1,11 g/cm³
63cis-2-butencis-butylenC4H8590-18-14°C0.8532 g/cm³
64chloromrówczan etyluchlorowęglan etyluC3H5ClO2541-41-393–95 °C1,14 g/cm³
65chloropren2-chloropren-1,3C4H5Cl126-99-859,4 °C960 kg/m³
66cykloheksanheksametylenC6H12110-82-781 °C779 kg/m³
67cykloheksanolheksahydrofenol, heksalinaC6H12O108-93-0161,8 °C962 kg/m³
68cykloheksanonketoheksametylenC6H10O108-94-1155,6 °C948 kg/m³
69cykloheksyloaminaaminocykloheksanC6H13N108-91-8134 °C865 kg/m³
70cyklopentanpentametylenC5H10287-92-349 °C751 kg/m³
71dekalinadekahydronaftalenC10H18493-01-6 – izomer cis 493-02-7 – izomer trans 91-17-8 – mieszanina izomerów190 °C896 kg/m³
72dichlorodifluorometanfreon 12CCl2F275-71-8-29,8 °C1,49 g/cm³
73dichlorofluorometanfreon 21CHCl2F75-43-48,9°C1,354 g/cm³
74dichlorotetrafluoroetanfreon 114C2Cl2F476-14-23,5 °C1,46 g/cm³
75dietyloaminadietyloamina, DEAC4H11N109-89-755,5 °C707 kg/m³
76dimetyloaminadwumetyloaminaC2H7N124-40-37 °C670 kg/m³
77dimetylodichlorosilandichlorodimetylosilanC2H6CL2Si75-78-571 °C1,06 g/cm³
78dimetyloetanolamina2-(dimetyloamino)etanolC4H11NO108-01-0134-136 °C0.886 g/mL
79dimetyloformamidN,N-dimetyloformamidC3H7NO68-12-2153 °C944 kg/m³
80disiarczek dimetyluC2H6S2624-92-0109 °C1.06 g/cm3
81epichlorohydryna1-chloro-2,3-epoksypropanC3H5ClO106-89-8117,9 °C1,18 g/cm³
82etanC2H674-84-0-89 °C1,36 kg/m³
83etanoloaminakolamina, 2-aminoetanol monoetanoloaminaC2H7NO141-43-5170 °C1,01 g/cm³
84etanotiolmerkaptan etylowyC2H6S75-08-135 °C862 kg/m³
85etenetylenC2H474-85-1-103,7 °C1,18 kg/m³
86eter etylowyeter dietylowyC4H10O60-29-734,6 °C713 kg/m³
87eter metylowymetoksymetanC2H6O115-10-6−24,8 °C1.617
88etylenodiamina1,2-diaminoetan, 1,2 etanodiaminaC2H8N2107-15-3116 °C900 kg/m³
89etylobenzenfenyloetanC8H10100-41-4136 °C866 kg/m³
90fenolhydroksybenzen, kwas karbolowyC6H5OH108-95-2181,7 °C1,07 g/cm³
91luorotrichlorometanfreon 11CCl3F75-69-423,77 °C1,49 g/cm³
92formaldehydaldehyd mrówkowy, metanal, formalinaCH2O50-00-0-19 °C815 kg/m³
93furfuralaldehyd 2-furylowyC5H4O298-01-1161,7 °C1,16 g/cm³
94halotan2-bromo-2-chloro-1,1,1-trifluoroetanC2HBrF3Cl151-67-750,2 °C1,872 g/cm³
95izobutani-butanC4H1075-28-5-11,7 °C2,51 kg/m³
96izopren2-metylobuta-1,3-dien, 2-metylo-1,3-butadienC5H878-79-534,07 °C681 kg/m³
97izooktan2,2,4-trimetylopentanC8H18540-84-199 °C690 kg/m³
98kaprolaktamlaktam kwasu 6-aminokapronowego, heksano-6-laktamC6H11NO105-60-2270 °C1,022 g/cm³
99kumenizopropylobenzenC9H1298-82-8152,4 °C862 kg/m³
100kwas akrylowykwas propenowy, kwas etylenokarboksylowyC3H4O279-10-7139 °C1,05 g/cm³
101kwas mrówkowykwas metanowy, kwas wodorokarboksylowyCH2O264-18-6100,8 °C1,22 g/cm³
102kwas octowykwas octowy lodowaty, kwas etanokarboksylowy, esencja octowaC2H4O264-19-7117,9 °C1,0446 g/cm³
103m-dichlorobenzen1,3-dichlorobenzenC6H4Cl2541-73-1173 °C1,288 g/cm³
104metakrylan butylu2-metylopropenian butyluC8H14O297-88-1163 °C0.89 g/cm³
105metakrylan metylu2-metylopropenian metyluC5H8O280-62-6101 °C940 kg/m³
106metanolalkohol metylowy, karbinolCH3OH67-56-164,7 °C792 kg/m³
107metyloaminametanoaminaCH5N74-89-5-6 °C700 kg/m³
108metylocykloheksanheksahydrotoluenC7H14108-87-2101°C0.77 g/cm³
109metyloetyloketonbutan-2-on, keton metylowo-etylowy, metyloacetonC4H8O78-93-379,6˚C0,989 g/cm³
110metyloizobutyloketonizobutylometyloketon, 4-metylo-2-pentanon, heksonC6H12O108-10-1114 – 117˚C0,8 g/cm³
111metylo-n-butyloketonn-butylometyloketon, heksanon-2C6H12O591-78-6127,2°C0,81 g/cm³
112mezytylen1,3,5-trimetylobenzenC9H12108-67-8164,7 °C864 kg/m³
113m-ksylen1,3-dimetylobenzenC8H10108-38-3139 °C860 kg/m³
114mrówczan etyluester etylowy kwasu mrówkowegoC3H6O2109-94-454,3 °C917 kg/m³
115m-toluidyna3-aminotoluen, 3-metyloanilina, 3-amino-1-metylobenzenC7H9N108-44-1203–204 °C0,98 g/cm³
116n-heksanheksanC6H14110-54-368 °C655 kg/m³
117n-heptanheptanC7H16142-82-598,42 °C684 kg/m³
118nitrobenzenolejek mirbanowy, esencja mirbanowaC6H5NO298-95-3210,9 °C1,2 g/cm³
119n-metylopirolidon1-metylo-2-pirolidonC5H9NO872-50-4202 °C1,03 g/cm³
120n-pentanpentanC5H12109-66-036,1 °C626 kg/m³
121o-chloroanilina2-chloroanilina, o-aminochlorobenzenC6H6ClN95-51-2209 °C1.21 g/cm³
122octan 1-metoksy-2-propyluoctan 2-metoksy-1-metyloetyluC6H12O3108-65-6146˚C0.97 g/cm³
123octan 2-etoksyetyluoctan etyloglikoluC4H12O3111-15-9144,5˚C0.97 g/cm³
124octan butyluester n-butylowy kwasu octowegoC6H12O2110-19-0126 °C882 kg/m³
125octan etyluester octowy, ester etylowy kwasu octowegoC4H8O2141-78-677,1 °C902 kg/m³
126octan metylukwasu octowego ester metylowyC3H6O279-20-957,1 °C932 kg/m³
127octan n-amyluester amylowy kwasu octowegoC7H14O2628-63-7149 °C876 kg/m³
128octan n-butyluester n-butylowy kwasu octowegoC6H12O2123-86-4126 °C882 kg/m³
129octan n-propyluester propylowy kwasu octowegoC5H10O2109-60-4102 °C888 kg/m³
130octan winyluester winylowy kwasu octowegoC4H6O2108-05-471 °C934 kg/m³
131o-dichlorobenzen1,2-dichlorobenzenC6H4Cl295-50-1180 °C1,3 g/cm³
132o-krezol2-metylo fenol,  2-hydroksy toluenC7H8O95-48-7191 °C1,05 g/cm³
133o-ksylen1,2-dimetylobenzenC8H1095-47-6144,4 °C0,88 g/cm³
134oktann-oktanC8H18111-65-9125,67 °C0,6986 g/cm³
135o-toluidyna2-aminotoluen, 2-metyloanilina, 2-amino-1-metylobenzenC7H9N95-53-4199–200 °C1,00 g/cm³
136p-chlorofenol1-chloro-4-hydroksybenzenC6H5ClO106-48-9220 °C1,31 g/cm³
137p-dichlorobenzen1,4-dichlorobenzenC6H4Cl2106-46-7174 °C1,2475 g/cm³
138pirydynaC5H5N110-86-1115 °C982 kg/m³
139p-ksylen1,4-dimetylobenzenC8H10106-42-3138,4 °C861 kg/m³
140propann-propanC3H874-98-6-42 °C493 kg/m³
141propylenpropenC3H6115-07-1-47,6 °C1,74 kg/m³
142propylobenzen1-fenylopropan, kumenC9H12103-65-1152–154 °C0,86 g/cm³
143p-toluidyna4-aminotoluen, 4-metyloanilina, 4-amino-1-metylobenzenC7H9N106-49-0200 °C1,05 g/cm³
144styrenwinylobenzen, fenyloetylenC8H8100-42-5145 °C909 kg/m³
145tetrachlorek węglatetrachlorometanCCl456-23-576,72 °C1,59 g/cm³
146tetrachloroetylentetrachloroetenC2Cl4127-18-4121,1 °C1,62 g/cm³
147tetrahydrofuranczterohydrofuranC4H8O109-99-966 °C889 kg/m³
148tlenek etylenuoksiranC2H4O75-21-810,7 °C882 kg/m³
149tlenek propylenu1,2-epoksypropanC3H6O75-56-934 °C830 kg/m³
150toluenmetylobenzen, fenylometanC7H8108-88-3110,6 °C867 kg/m³
151trichloroetylen1,1,2 trichloroetenC2HCl379-01-687,2 °C1,46 g/cm³
152trichlorometantrójchlorek metylenu, trójchlorek formylu, chloroformCHCl367-66-361,2 °C1,49 g/cm³
153trietyloaminan,n-dietyloetanoaminaC6H15N121-44-889 °C726 kg/m³
154trifenylofosfinatrifenylofosfanC18H15P603-35-0377 °C1,1 g/cm³
155oksym butan-2-onu2-butanon, oksymC4H9NO96-29-779 – 80 °C0,81 g/cm³
156propionian butyluester butylowy kwasu propionowegoC7H14O2590-01-2146 °C0,88 g/cm³
1571-bromopropanbromek propyluC3H7Br106-94-571 °C1,35 g/cm³
158nonann-nonanC9H20111-84-2151 °C718 kg/m³
159dekann-dekanC10H22124-18-5174–174,1 °C0,73 g/cm³
160undekann-undekanC11H241120-21-4196 °C0,7402 g/cm³
161dodekann-dodekanC12H26112-40-3216,2 °C750 kg/m³
162tetraometyloołówC4H12Pb75-74-1110 °C1,3 g/mL
163tetraetylek ołowiutetraetyloołówC8H20Pb78-00-280 °C1,65 g/cm³
164nitrotoluenC7H7NO299-99-0         p-nitrotoluen  88-72-2         o-nitrotoluen  99-08-1        m-nitrotoluen225 °C (o-)  233 °C (m-)  238 °C (p-)1,163 g/cm³  (o-)   1,16 g/cm³  (m-)  1,29 g/cm³  (p-)
165N,N-dietyloanilinadietyloanilinaC10H15N91-66-7194 °C956 kg/m³
166bromochlorometanCH2BrCl74-97-568,1 °C1,93 g/cm³
167dibromodifluorometanhalon-1202CBr2F275-61-622,8 °C8,7 g/cm³
168chlorofenolC6H5ClO25167-80-0194.5°C1,662 g/cm³
1692-metylobutanizopentanC5H1278-78-427,8 °C616 kg/m³
170chlorometanchlorek metyluCH3Cl74-87-3-24,2 °C2,22 kg/m³
171dichloroacetylenC2Cl27572-29-432°C1,38 g/cm³
1721,2-dibromoetandibromek etylenu, bromek etylenuC2H4Br2106-93-4132°C2,18 g/cm³
1731,4-dichlorobut-2-en1,4-dichlorobutene-2C4H6Cl2764-41-0125,5 °C1,13 g/mL
1742,3-dwumetylobutanbiizopropylC6H1479-29-858,0 °C0,6616 g/cm³
175glikol propylenowy1,2-propanodiolC3H8O257-55-6188,2 °C1,036 g/cm³
1762-metoksy-2-metylopropaneter metylowo-III- rz.-butylowyC5H12O1634-04-455-56 °C0,7404  g/cm³
1772-etoksy-2-etylopropaneter etylowo-III- rz.-butylowyC6H14O637-92-372-73 °C0,742 g/mL
178octan izopropyluester izopropylowy kwasu octowegoC5H10O2108-21-488 – 90 °C0,87 g/cm³
179penten-1amylenC5H10109-67-130 °C0,6405 g/cm³
180penten-2cis-amylenC5H10627-20-336,9 °C0,657 g/mL
1812-metylobuten-12-metylo-butylen-1C5H10563-46-231 °C0,65 g/mL
1822-metylobuten-22-metylo-butylen-2C5H10513-35-935-38 °C0,835 g/mL
1833-metylobuten-13-metylobutylen-1C5H10563-45-120 °C0,627 g/mL
184benzo(a)antracen1,2-benz-antracenC18H1256-55-3437,6 °C1,274 g/cm³
1852-metylopropen-1izobutylenC4H8115-11-76,6 °C0,589 g/cm³
1861-metylo-2-etylobenzeno-etylotoluenC9H12611-14-3164-165 °C0,887 g/mL
1871-metylo-3-etylobenzenm-etylotoluenC9H12620-14-4158-159 °C0,865 g/mL
1881-metylo-4-etylobenzenp-etylotoluenC9H12622-96-8162 °C0,861 g/mL
189aldehyd propionowypropanalC3H6O123-38-648,8 °C810 kg/m³
190aldehyd masłowybutanalC4H8O123-72-874,8 °C800 kg/m³
191aldehyd izomasłowy2-metylopropanalC4H8O78-84-263 – 64.5 °C0,79 g/cm³
192aldehyd walerianowypentanalC5H10O110-62-3103 °C810 kg/m³
193aldehyd benzoesowyformylobenzen, benzaldehydC7H6O100-52-7178,1 °C1,04 g/cm³
1942-metylooktandimetyloheptanC9H203221-61-2140–145 °C0,7095 g/cm³
1951,2,4-trimetylobenzenpseudokumenC9H1295-63-6169,2°C0,88 g/cm³
196kwas masłowykwas butanowyC4H8O2107-92-6163,5 °C960 kg/m³
197kwas propionowykwas propanowyC3H6O279-09-4141,2 °C990 kg/m³
198kwas walerianowykwas pentanowyC5H10O2109-52-4186 °C930 kg/m³
199kwas kapronowykwas heksanowyC6H12O2142-62-1205 °C930 kg/m³
200octan 2-etyloheksyluoctan etyloglikoluC10H20O2103-09-3199 °C0,872 g/cm³
201n-butylobenzenbutylobenzenC10H14104-51-8183 °C0,86 g/cm³
202ester etylowy kwasu butylowegomaślan etyluC6H12O2105-54-4121,1 °C0,8735 g/cm³
203propionian etyluester etylowy kwasu propionowegoC5H10O2105-37-3210 °C0,89 g/cm³
204octan 1-metylopropyluester sec-butylowy kwasu octowegoC6H12O2105-46-4112,2°C0.872 g/mL
205maślan propyluC7H14O2105-66-8142-143 °C0.873 g/mL
206cis-3-metylo-2-heksenC7H1410574-36-5bdbd
207propionian propyluC6H12O2106-36-50,88 g/cm³
208bursztynian dimetyluester metylowy kwasu bursztynowegoC6H10O4106-65-0196 °C1.12 g/cm³
2093,3-dietylopentanC9H201067-20-586 °C0,6936 g/cm³
2101,2-epoksybutanetyloksiranC4H8O106-88-763.3 °C0.83 g/cm³
211etyloacetylenC4H6107-00-68,07 °C0,6783 g/cm³
212merkaptan propylu1-propanotiolC3H8S107-03-967,8 °C0,82995 g/cm³
213glyoxalglioksal, etanodialC2H2O2107-22-251 °C1,27 g/cm³
214eter chlorometylowo-metylowychloro(metoksy)metanC2H5ClO107-30-259 °C1,06 g/cm³
215mrówczan metyluester metylowy kwasu mrówkowegoC2H4O2107-31-331,5 °C980 kg/m³
2162,4,4-trimetylo-2-pentendiizobutanC8H16107-40-4104 °C0,7223 g/cm³
2172-pentanonmetylo-propylo ketonC5H10O107-87-9101 °C809 kg/m³
2182,4-dimetylopentanC7H16108-08-781 °C0,6734 g/cm³
2192,6-dimetyloheptan-4-ondiizobutyloketonC9H18O108-83-8169 °C0,89 g/cm³
220maślan butyluester butylowy kwasu butylowegoC8H16O2109-21-7165 °C869 kg/m³
2211-bromobutann-butylu bromekC4H9Br109-65-9101,4 °C1,27 g/cm³
222merkaptan n-butylubutano-1-tiolC4H10S109-79-598 °C837 kg/m³
223dimetoksymetanmetylalC3H8O2109-87-542,3 °C860 kg/m³
224furanfurfuranC4H4O110-00-931,3 °C936 kg/m³
2252-heptanonketon metylowo-amylowyC7H14O110-43-0151 °C800 kg/m³
226octan 2-metoksyetyluoctan metyloglikoluC5H10O3110-49-6145 °C1,01 g/cm³
227mrówczan propylumetanian propyluC4H8O2110-74-780,6 °C0,9073 g/cm³
228cykloheksen1,2,3,4-tetrahydrobenzenC6H10110-83-883 °C811 kg/m³
2292-oktanonketon metylowo-heksylowyC8H16O111-13-7173 °C0,8171 g/cm³
230octan-2-butoksyetyluoctan glikolu eteru monobutylo etylenowegoC8H16O3112-07-2194 – 196 °C0,94 g/cm³
231jodometanjodek metyluCH3I74-88-442 °C2,28 g/cm³
232merkaptan metylumetanotiolCH3SH74-93-15,95 °C960 kg/m³
233fosgentlenochlorek węglaCOCl275-44-58,3 °C4,25 kg/m³
234pentachloroetanpentalinC2HCl576-01-7159,8 °C1,6796 g/cm³
235siarczan dwumetylusiarczan dimetyluC2H6O4S77-78-1188 °C1,33 g/cm³
2361-heksanolalkohol n-heksylowyC6H14O111-27-3156–157,6 °C0,8136 g/cm³
237aldehyd glutarowyglutaralC5H8O2111-30-8188 °C1,06 g/cm³
238eter dwupropylowyC6H14O111-43-388-90 °C0.736 g/mL
239dioctan glikolu etylenowegoC6H10O4111-55-7186-187 ° C1,104 g/cm³
2401-oktenC8H16111-66-0121 °C715 kg/m³
2411-heptanolalkohol heptylowyC7H16O111-70-6175,8 °C819 kg/m³
242heptanalheptanaldehydC7H14O111-71-7152,8–153 °C809 kg/m³
2432-(2-metoksyetoksy)etanoleter monometylowy glikolu dietylenowegoC5H12O3111-77-3194 °C1,02 g/cm³
244glutaran dimetyluC7H12O41119-40-0210 – 215 °C1,09 g/cm³
245octan oktyluC10H20O2112-14-1195 – 199 °C0,885 g/cm³
2461-dodecenalfa-dodeceneC12H24112-41-4213 °C758,4 kg/m³
247eikozann-ejkozanC20H42112-95-8343,1 °C0,7886 g/cm³
2481,2,3,4-tetrahydronaftalentetralinC10H12119-64-2207 °C970 kg/m³
249cyklopentanonC5H8O120-92-3131 °C950 kg/m³
2502-oktanol1-metyl-1-pentanolC8H18O123-96-6178,53 °C0,820 7 g/cm³
251keton etylowo-butylowyheptan-3-onC7H14O106-35-4147 °C0,82 g/cm³
252chlorodifluorometanfreon 22CHCIF275-45-6−40,9 °C1,412 g/cm³

 

 

 

Karta katalogowa węgla aktywnego do oczyszczania powietrza 

 

 

Karta katalogowa węgla aktywnego do oczyszczania wody