DOPALACZ KATALITYCZNY

Kiedy stosujemy dopalacz katalityczny?

Dopalacz katalityczny stosuje się wtedy, gdy ilość związków w emitowanym powietrzu jest na tyle duża, że nie opłaca się (ekonomicznie) stosować węgla aktywnego,

lub gdy emitowane związki nie łączą się z węglem aktywnym (np. związki nieorganiczne). 

1 kg węgla aktywnego zmagazynuje 300g LZO (w najgorszym przypadku). Jeżeli przyjmiemy, że w emitowanym powietrzu jest kilka ton LZO/rok, to zapotrzebowanie na węgiel aktywny wyniesie kilka ton/rok pomnożone przez 3.

Znając cenę węgla aktywnego można oszacować (mniej więcej) koszt eksploatacyjny filtra węglowego.

Kiedy otrzymana cena jest wysoka warto pomyśleć o dopalaczu katalitycznym.

 

Dopalacze mogą pracować: bezpośrednio na strumieniu zanieczyszczonego powietrza lub w połączeniu z adsorberem węglowym (czyli dużym filtrem węglowym).
Adsorber węglowy służy w takim połączeniu do zagęszczenia strumienia powietrza związkami przy jednoczesnym zmniejszeniu gabarytów samego dopalacza.

 

Oferowane typy dopalaczy:

Dopalacze termiczne – redukcja LZO dokonuje się w komorze spalania w temperaturze 700-800 oC.

Dopalacze katalityczne – redukcja LZO dokonuje się na złożu katalizatora w temperaturze 400 – 550 oC

Dopalacze regeneracyjne – redukcja LZO dokonuje się w komorze spalania – przeznaczone do stosowania przy dużych strumieniach zanieczyszczonego powietrza

Dopalacze mogą jednocześnie pełnić funkcję grzewczą do wykorzystania w danym procesie technologicznym zakładu

W strumieniu powietrza wyrzutowego z dopalacza istnieje znaczący potencjał energii cieplnej do odzyskania.