DOPALACZ KATALITYCZNY

Oferowane dopalacze mogą pracować: bezpośrednio na strumieniu zanieczyszczonego powietrza lub w połączeniu z adsorberem.

Oferowane typy dopalaczy:

Dopalacze termiczne – redukcja LZO dokonuje się w komorze spalania w temperaturze 700-800 oC.

Dopalacze katalityczne – redukcja LZO dokonuje się na złożu katalizatora w temperaturze 400 – 550 oC

Dopalacze regeneracyjne – redukcja LZO dokonuje się w komorze spalania – przeznaczone do stosowania przy dużych strumieniach zanieczyszczonego powietrza

Dopalacze mogą jednocześnie pełnić funkcję grzewczą do wykorzystania w danym procesie technologicznym zakładu

W strumieniu powietrza wyrzutowego z dopalacza istnieje znaczący potencjał energii cieplnej do odzyskania.

Więcej informacji na stronie www.bodim.pl